ZMGM Üye Girişi

Lütfen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapınız...

Başkan'dan Mesaj_31-12-2016

31 Aralık 2016, İstanbul

Değerli Meslektaşlarımız,

Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği 2016 yılını sonlandırırken hepimizin dileği en kısa sürede mutlu, refah düzeyi yüksek, huzurlu günlere ulaşmak. Her ortam ve koşulda elinden gelenin en iyisini yaparak mesleğimiz ve mesleki örgütümüze sahip çıkan siz değerli üyelerimizin bilgilerine, yönetim kurulumuz adına, 2016 yılı çalışmalarımız ile ilgili bir rapor sunmak istiyorum.

2-4 Haziran 2016 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ta Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde “4. Uluslararası  New Developments in Soil mechanics and Geotechnical Engineering”   Konferansı düzenlenmiştir.  Dünya çapında ve özellikle Akdeniz havzası ülkelerinde büyük ilgi gören bu konferans dizisinin öncüsü ve sürekli düzenleyicisi kıymetli üyemiz Prof. Dr. Cavit Atalar yine son derece başarılı bir uluslar arası toplantıya imza atmıştır. Bu konferans dizisiyle ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslar arası camiada etkin tanıtımını sağlayan Cavit Atalar’a içten teşekkürlerimizi sunarız. Konferans’da,  Antonio Gens, Dong Soo Kim, Lyesse Laloui, Thomas Holtzer, Ergün Toğrol, Ivan Vanicek, Rolf Katzenbach gibi dünyaca isim yapmış geoteknik uzmanları davetli konuşmacı olarak yer almış, okyanus aşırı ülkeler dâhil tüm dünyadan katılımcılar ve üyelerimiz bilimsel düzeyi yüksek bildiriler sunmuş, yoğun ve değerli tartışmalar yapılmış, Kıbrıs’ın ılık atmosferinin keyfi sosyal etkinliklerde yaşanmıştır. Sayın Cavit Atalar’a ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı olanakları seferber eden Sayın Şenol Bektaş’a teşekkürlerimizi sunarken beşinci konferans için dört gözle 2019’u beklediğimizi  ifade etmek isteriz.

Derneğimiz himayesinde geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Ulusal Kongreleri” nden onaltıncısı 13-14 Ekim 2016 tarihinde, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Doğu Anadolu’muzun seçkin kenti Erzurum’da düzenlenmiştir.  Bu ulusal kongremiz ilk defa bir Doğu Anadolu şehrinde yapılan kongre olarak da dikkat çekicidir ve başarısıyla ülkemizde Geoteknik Mühendisliği’nin her bölgedeki etkinlik seviyesinin ne ölçüde yüksek olduğunu göstermiştir. Bu başarıyı öncelikle  başta düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Şahin Zaimoğlu olmak üzere düzenleme kurulu üyeleri   Yrd.Doç.Dr. Semet Çelik, Yrd.Doç.Dr.Neşe Kurt Albayrak, Yrd.Doç.Dr.Fatih Işık ve Yrd.Doç.Dr.Kağan Akbulut’un  çok yoğun, özverili ve titiz çalışmalarına borçluyuz. Elbette Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve  Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın misafirperverliği, kıymetli sponsorlarımız Sentez, Kasktaş, Kilci, Kolin, Egezemin, Geogrup ve Toker’in  destekleri, davetli konuşmacılarımız Hamdi Peynircioğlu konuşmacısı Prof. Dr. Yener Özkan, Prof. Dr. Carlos Santamarina, Prof. Dr. Mario Manassero, Dr. Turgut Ersoy,   Prof. Dr. Mustafa Laman, Prof. Dr. Özcan Tan ve Prof. Dr. Selim Altun’un  birbirinden değerli sunumları, kıymetli panelistlerimiz Prof. Dr. Atilla Ansal, Prof. Dr. Kutay Özaydın, Prof. Dr. Kemal Önder Çetin ve Prof. Dr. Selçuk Toprak’ın deprem geotekniği konusundaki son gelişmeleri aktaran bilgilerle dolu tartışmaları, bildiri sahipleri ve oturum yöneticilerinin katkıları ve katılımcıların ilgileri bu başarıyı sağladı. Erzurum’a sahip çıkan yerel ve ulusal siyasi şahsiyetler katılımları ve katkılarıyla sempozyumun etkisini yaygınlaştırma ve duyurma bakımından katkı sağladı. Sempozyum süresince ve sempozyumun ardından 15 Ekim 2016’da gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlik ve geziler, meslektaşlarımıza Erzurum’un tarihi ve kültürel dokusu içinde dostluklarını pekiştirme imkânı sağladı. Her bir katkı için ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız.

Atatürk üniversitesi ve Düzenleme Kurulu iki sempozyuma birden imza atarak bir ilki başardılar.     “16. ZMGM Ulusal Kongre”sinden bir gün önce 12 Ekim 2016 tarihinde “1. Genç Geoteknik Mühendisleri Ulusal Sempozyumu” yine Prof. Dr. Şahin Zaimoğlu başkanlığında aynı kurul ve kurum tarafından düzenlendi.  Prof. Dr. Temel Yetimoğlu ve Prof. Dr. Suat Akbulut’un davetli konuşmacı ve moderatör olarak ufuk açan sunumlarıyla, oturumları yöneten meslektaşlarımızın zihin açan yaklaşımlarıyla genç meslektaşlarımız ile buluştuğu bu sempozyum bundan sonrakiler için ön açan niteliğine uygun bir şekilde başarıyla gerçekleşti. Emeği geçen tüm meslektaşlarımızı kutlarız.

Bunlara ilave olarak 10 Ekim 2016 tarihinde derneğimiz üyeleri için Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Carlos Santamarina tarafından bir seminer verilmiştir. Erzurum’da da davetli konuşmacı olarak yer alan Prof. Santamarina bilindiği gibi Zemin Mekaniği’nin tüm felsefesine hâkim bir bilim adamıdır ve Zemin Mekaniğini köklerinden geleceğine kadar kapsayan son derece değerli bir sunumla katkılarını sunmuştur.  Bu organizasyonda evsahipliği yapan Doç.Dr. Özer Çinicioğlu'na teşekkür ederiz.

Biliyorsunuz iki yılda bir düzenlenen ulusal sempozyumlar kapsamında derneğimiz öncülüğünde özel konulu sempozyumlar kategorisinde “Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumları” düzenlenmektedir ve bu sempozyum da geleneksel nitelik kazanmıştır. Bu doğrultuda “3. Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu” Prof. Dr. Gürkan Özden Başkanlığında ve uluslar arası katılımlı sempozyum olarak İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde 17-18-19 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu sempozyum kapsamında 17 Ekim 2017 tarihinde uluslar arası bir çalıştay yapılacaktır. ISSMGE bünyesinde kurulmuş bulunan teknik komitelerden TC 212 Deep Foundations komitesinin himayesinde gerçekleştirilecek bu çalıştayda yabancı bilim adamlarının da katılımıyla uzun kazıklarının davranışının tahmin yöntemleri İzmir’de uygulanmış tipik bir projeye ait somut örnek ve veri setleri üzerinden tartışılacaktır. Ayrıca Sempozyum’dan bir gün önce kazık-zemin etkileşimini, yürürlüğe girecek olan yeni deprem yönetmeliğimiz bağlamında aktaracak bir kursun düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu başlangıç aşamalarının ardından da çok aktif ve geniş bilgi paylaşımını amaçlayan bir zemin-yapı etkileşimi kongresinin tüm meslektaşlarımızın ilgi ve beğenisini sağlayacak seviyede gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Son olarak da 17. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Kongresinin İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da 2018’de düzenlenmesi yönetim kurulumuzca karara bağlanmıştır. Bu sempozyumla ilgili bilgiler de 2017 yılı içinde ilgilerinize sunulacaktır.

Yukarıda İzmir’de TC 212 himayesinde düzenlenecek çalıştayda olduğu gibi meslektaşlarımızın ISSMGE bünyesinde yer alan teknik komitelerdeki aktif katılımı ülkemiz geotekniğinin uluslar arası tanıtımı ve uluslar arası bilgi üretiminde üyelerimizin aktif olarak yer almaları bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple derneğimiz uluslararası cemiyetimizin de talepleri doğrultusunda bu komitelerde aktif katkı yapmak isteyen üyelerimizin tercihleri çerçevesinde söz konusu komitelere üye ataması yapmıştır. Üyelerimize bu konuda duyurular yapılarak söz konusu tercihler üyelerden alınmıştır.  Üyelerimizin yer aldıkları komitelerdeki performansı veya söz konusu komitenin performansı üyelere yöneltilen anketlerle veya komite başkanlıklarından gelen bilgilerle takip edilmektedir. Katkıları ve katılımları için teknik komite üyelerimize teşekkür ederiz.

Derneğimizin isim ve etkinlik alanı için on yıl süreyle Marka Tescili yaptırılmıştır. Bu doğrultudaki emekleri için kıymetli genel sekreterimiz Müge İnanır’a teşekkür ederiz.

Firma üyelerimizin mesleğimizin uygulamaları ve akademi-uygulama ilişkisinin geliştirilmesi bakımından önemi çok büyüktür. Bu doğrultuda her başvurumuza verdikleri özverili katkılar ve geri dönüşler için kendilerine teşekkür borçluyuz. Bu bağlamda yönetim kurulu üyemiz İlknur Bozbey üniversite-uygulama işbirliği için olası işbirliği alanlarını ve sektörümüzün bu konudaki önerilerini sorgulayan bir Anket çalışmasını Kutay Özaydın, Orhan İnanır, İhsan Mert ve Ramazan Yıldız'ın de katkılarıyla düzenlemiş ve yürütmüştür. İlginç sonuçlar elde ettiğimiz bu çalışmaya ait bilgiler web sayfamızda ilgilerinize sunulmaktadır.  Değerli arkadaşlarımıza bu çalışma için teşekkür ederiz.

Derneğimiz kısıtlı imkânlar çerçevesinde de olsa bazı Burs ve Katılım destekleri vermektedir.  Dernek gelirlerindeki akışın çok az olması ve ISSMGE aidatları kapsamında her bir üye için ödenen önemli miktardaki aidat gideri sebebiyle bu destekler istenen çokluk ve sıklıkta olamamaktadır. Buna rağmen destek çalışmalarını resmi bir sistematiğe kavuşturmak için bir destek yönergesi hazırlanmış ve web sayfamızda ilan edilmiştir. Bu yönergenin yönetim kurulumuzda kararlaştırılan ölçütlerle hazırlanması için harcadıkları emek sebebiyle kıymetli arkadaşlarımız İlknur Bozbey ve Müge İnanır’a teşekkür ederiz.

Web sayfamızdan derneğimiz himayesinde veya derneğimizin katılımıyla düzenlenen çoğu kongrelerin bildiri kitaplarına ulaşılabilmektedir. Web sayfamızdaki yayınlar sadece kongre bildiri kitapları ile sınırlı kalmayıp ayrıca bülten ve geoteknik üzerine yazılmış kitapları da içermektedir. Bu kapsamda web sayfamız üzerinden üyelerimiz şu anda 1685 yayına ulaşabilmektedir.  Web sayfamız ilave yayınlarla da her gün geliştirilmektedir. Web sitemizde alanımızda yapılan tüm kongre ve toplantılar için bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca genel sekreterimiz Müge İnanır üyelerimizi çalışmalar, gelişmeler, toplantılar ve ISSMGE bültenleri ile ilgili olarak sık aralıklarla bilgilendirmektedir. Ayrıca üyelerimiz ISSMGE web sitesinde yer alan uluslar arası yayınlara da erişebilmektedir.  ISSMGE web sayfasından şu anda 3650 bildiriye ulaşılabilmektedir.

Kıymetli üyelerimiz, tüm bu çalışmalar sizlere hizmet amacıyla yönetim kurulumuzun tüm üyelerinin aksatmadan yürüttükleri özverili çalışmaları, deneyim ve birikimlerini aktardıkları değerlendirme ve katkılarıyla ve siz üyelerimizin aktif katılım ve hizmet arzusuyla gerçekleşmektedir. Yönetim kurulumuz derneğimizin çalışmalarının kapsamının giderek daha da artmasını ve etkinleşmesini hedeflemektedir. Bunun mesleğimizin dinamik yapısını üzerinde taşıyan siz kıymetli üyelerimizin her gün artan katkılarıyla gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır.

2017 yılını karşılarken yine üzüntüye boğulduk, ama millet olarak tüm sıkıntıları aşacağımıza olan sarsılmaz inancımızla yönetim kurulumuz tüm üyelerimiz ve ülkemiz için huzurlu, mutlu, umutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl ve nice yıllar dilemektedir.


İçten sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu,
Başkan | ZMGM Derneği Yönetim Kurulu

Görüntülenme Sayısı : 3630